Forside

GenNøgle Studiegruppe online forventet forår 2022.
Kontakt venligst Pia for mere information

Guidede Delta grupper flere gange årligt, afhængigt af interesse.
Kontakt venligst Pia for mere information

Velkommen til Pia’s univers

Føler du dig stresset af dagliglivets udfordringer, har du svært ved at finde din plads og dit formål i livet, og har du prøvet et væld af konventionelle og/eller alternative veje uden at opnå varige resultater?

Hvis du også er klar til at forandre dig, at gå dybere, til ….

 • At leve autentisk og frigøre dit indre kreative geni
 • Heale følelsesmæssig eller fysisk smerte
 • Give slip på stress og angst
 • Føle dig tryg og finde indre ro

Så er hvad jeg har at tilbyde måske netop det, du leder efter.

Mit navn er Pia Mark, jeg hjælper og støtter dem der sidder fast i smerten over at føle sig afskåret og overvældet, som ønsker at finde hjem til en dyb indre følelse af indre ro og at høre til.

Mit primære fokus er EFT, Emotional Freedom Techniques, og MR, Matrix Reimprinting. Dog har jeg de sidste 13 år i vid udstrækning tillige integreret min viden om GenNøglerne i mit klientarbejde med helt utroligt positive resultater. Min erfaring med at bruge EFT og MR er at disse metoder giver enkel og bemærkelsesværdigt effektiv lindring. Når du har lært det grundlæggende, har du et selvhjælps værktøj for livet, altid tilgængeligt og effektivt til at løse alt fra akutte symptomer til stress og traumer af mere langvarig art.

Jeg har en livslang forkærlighed for sundhed og healing, dette indebærer en holistisk tilgang, der udspringer af over 40 års udforskning og studier af forskellige tilgange til helhed og indre balance, denne langvarige erfaring fordyber i høj grad min tilgang til mit klientarbejde.  Siden 2009 har jeg tillige integreret GenNøglerne i min egen personlige udvikling.  GenNøglerne er en spirituel transmission, der kan hjælpe os til at åbne op for vores sande formål i livet.

‘GenNøglerne er baseret på I Ching og en ny forståelse af astrologi og genetik, de tilbyder dig en Personlig Profil der beskriver dit liv som et fuldt oplyst væsen.’
Richard Rudd

Da jeg af hjertet er en søgende sjæl, har jeg det meste af mit voksne liv været involveret i forskellige former for personlig udvikling og spirituel praksis.  Som følge heraf bringer jeg en dyb kvalitet af medfølelse, kreativ forestillingsevne, helhjertet tilstedeværelse og intuition til mit healings arbejde. Jeg ved af personlig erfaring præcis hvor kompleks rejsen mod et godt helbred, velvære, glæde og trivsel kan være.

Hvis dette vækker genklang glæder jeg mig til at høre fra dig, så vi kan finde en tid til din gratis 15 minutter konsultation, du kan skrive til mig her.

Vores dybeste frygt er som en drage, der vogter over vores dybeste skat
– Rainer Maria Rilke

 

GenNøgler

GenNøgle transmissionen er et af de mest kraftfulde redskaber for indre kontemplation og transformation menneskeheden har til rådighed i disse forandringens tider.

“Baseret på I Ching og en ny forståelse af astrologi og genetik, giver GenNøglerne dig en Personlig Profil, der beskriver dit liv som et fuldt oplyst væsen.”
Richard Rudd

Hvis du har brug for lidt hjælp til at komme i gang med din Personlige Hologenetiske Profil, som består af de 3 sekvenser i Den Gyldne Vej, kan du skrive til mig her for at arrangere din GRATIS 15 minutters konsultation.  Jeg hjælper dig hellere end gerne, og tilbyder også om ønsket mere dybdegående støtte i form af en mere dybdegående guidet introduktion til din profil.

Desuden holder jeg introduktioner om GenNøglerne, samt guider lokale og online grupper dybere ind i GenNøgle transmissionen.  Tjek venligst tilbage for mere information, eller kontakt mig her hvis du allerede har en interesseret gruppe.

Du kan hente din profil gratis her på dansk. Hvis du allerede har din profil, er det måske alligevel en ide at hente den igen, da du nu også får en gratis lydfil om dit Livsværk. Den er på engelsk, men transmissionen kommer rent og klart igennem Richard Rudd’s stemme uanset om du forstår det hele eller ej, og du får en lidt anden vinkel på den relevante GenNøgle end i bogen. Du finder lydfilen øverst til højre for din profil. For at få hele din profil skal du desuden tilvælge Linjer, Stier m.m. ved at trykke på de respektive blå knapper, som du finder under lydfilen.

Endvidere er jeg Delta Guide, Delta er en fantastisk 7 ugers rejse ind i kollektiv transformation og bevidsthed. Jeg var en af de første Delta rejsende og har selv spillet en vigtig rolle i at omskabe denne smukke magi til et kraftfuldt kursus. I årenes løb er jeg blevet stadigt mere og mere forelsket i denne særlige strøm af GenNøgle transmissionen. Hvis dette har fanget din opmærksomhed, så kan du se mere om Delta og prøve det første trin her.

The Delta findes indtil videre kun på engelsk, så en guided Delta rejse forudsætter noget kendskab til engelsk, selvom al guidance vil foregå på dansk og jeg er til rådighed til at støtte undervejs.

Her kan du læse en artikel skrevet for Nyt Aspekt der beskriver lidt mere om min personlige rejse med GenNøglerne.

For de astrologi interessede er her en visuel oversigt over GenNøglerne indlagt i Zodiaken: Astro GenNøgle Hjul.

GenNøgle hjemmeside (på engelsk)

Introduktion til den Gyldne Vej med Richard Rudd (på engelsk)

Enhver Skygge indeholder en Gave  – Richard Rudd

GenNøglerne – en Visdomstransmission for vores tid

GenNøglerne er en skjult visdomstransmission, en terma, plantet dybt i fortiden, som har ventet på et bestemt tidspunkt at blive opdaget på. De indeholder en levende strøm af tidsløs visdom, der forener mange forskellige traditioner og dimensioner, herunder I Ching og astrologi.

GenNøglerne – frigør det højere formål skjult i dit DNA

Bogen om GenNøglerne kan beskrives som en levende transmission, hvorved menes at blot det at læse den kan have en varig indvirkning på dig. I lighed med traditionen fra mange Mystiske tekster har den en påfaldende evne til at komme til live efterhånden som du overvejer og udforsker dens sammenvævede indsigter.
GenNøglerne er en slags moderne I Ching, der bygger bro mellem Øst og Vest – mellem Mysticisme og Videnskab – de bringer os en ny forståelse af selve bevidsthedens programmeringssprog.
Samtidig med at bogen om GenNøglerne blev skrevet, fandt en helt ny strøm af gennembrud sted indenfor videnskaben. Den “nye biologi” blev født af molekulær biologer som Bruce Lipton, der viste at vores DNA ikke er forprogrammeret sådan som vi plejede at tro, men tværtimod er et uhyre følsomt åbent system, der reagerer på både følelser og tanker.

Du kan købe den danske udgave a GenNøglerne her.

Kunsten at Kontemplere

GenNøglernes centrale teknik er kunsten at kontemplere. I modsætning til meditation, er kontemplation ikke helt udenfor sindet, tværtimod bruges sindet på en legende måde til at åbne nye forbindelser indeni din hjerne og din krop. Det er gennem vedvarende kontemplation på GenNøglerne at vi kan påvirke subtile ændringer i vores biokemi, og derved åbne op til de højere frekvenser latente i vores DNA.

GenNøglerne i praksis – Kortet, Kompasset og Rejsen

Dit Kort – Bogen

I hjertet af GenNøglerne er selve bogen – det er dit kort, som du bruger til at udforske denne visdom. Ligesom en kæmpestor kodebog om alle menneskelige bevidsthedstilstande, er bogen inddelt i 64 psykologiske arketyper, de såkaldte GenNøgler.
Hver GenNøgle kan opleves og udtrykkes på 3 forskellige frekvens niveauer kaldet Skyggen, Gaven og Siddhi’en (Guddommelig Essens på Sanskrit).

Dit Kompas – Din Hologenetiske Profil

Måske er den mest spændende del af GenNøgle transmissionen den personlige Hologenetiske Profil – enestående, fordi den viser dig hvordan din helt særlige version af oplysning ser ud.

Baseret på astrologiske beregninger kortlagt ind på I Ching hjulet – oversætter din Hologenetiske Profil GenNøglerne til en dybt personlig rejse.

Din profil beskriver et mønster af GenNøgler helt unikke for dig, de oplåses i en bestemt sekvens, som du kan kontemplere og anvende praktisk i dit liv.

Din personlige rejse – Den Gyldne Vej – Formål / Partnerskab / Velstand og trivsel

Det sidste og mest kraftfulde aspekt af GenNøgle visdommmen kommer i form af et program kaldet Den Gyldne Vej, hvilket kan kontempleres gennem selvstudie eller i en studiegruppe, for mere information om disse se her.

Den Gyldne Vej tilbyder en praktisk trin-for-trin rejse gennem din profil. Den viser dig, hvordan du kan føje alle redskaberne sammen og anvende de resulterende indsigter praktisk i din hverdag.

Introduktion til GenNøglerne, samtale med Steen Landsy fra Nyt Aspekt

EFT Matrix Reimprinting

Om EFT og Matrix Reimprinting

EFT kan betragtes som akupunktur for vores følelser, ved at banke ganske blidt på særlige punkter på kroppen, kan EFT hjælpe med at balancere forstyrrelser i vores energi system, og derved skabe mere indre ro. Du kan læse mere om Matrix Reimprinting nedenfor.

Hvadenten du føler dig udfordret af dagligdagens stress og bekymringer, økonomiske begrænsninger, fysisk sygdom eller dybere traumer, så kan EFT og Matrix Reimprinting hjælpe dig til at finde ind til de dybereliggende årsager, berolige din stress respons, samt åbne op for mere plads til at blive i stand til at finde kreative, klare og mere langsigtede løsninger.

Når vi føler os trygge, næret af omsorg og elskede åbner vores celler sig for vækst og regeneration.  Når vi på den anden side føler os angste og utrygge lukker vores celler som beskyttelse ned for vækst.  Hvis vi befinder os i en tilstand af stress og beskyttelse i længere perioder, bliver vores fysiske krop efterhånden ude af stand til at fungere optimalt.

Ifølge den cellulære biolog Dr. Bruce Lipton er 95% af al sygdom forårsaget af stress. Set i det lys giver det mening, hvor vigtigt det er at finde effektive og varige løsninger til at lette dagligt stress, som en form for helbredsforsikring.

Matrix Reimprinting, en lidt længere beskrivelse

Det næste afsnit beskriver Matrix Reimprinting lidt mere detaljeret og kan sagtens springes over.

Matrix Reimprinting er en spændende og innovativ terapi, som kan bruges alene eller sammen med traditionel EFT, udviklet af EFT Master Karl Dawson.  Matrix Reimprinting er en blid og samtidig effektiv teknik.  Ved at arbejde med vores ubevidste overbevisninger og mønstre, som får os til at reagere og handle på bestemte måder, kan Matrix Reimprinting hjælpe os med at ændre disse mønstre på selv-empowering og kreativ vis, hvilket ofte vil medføre en dyb følelse af healing, medfølelse og tilgivelse omkring den givne situation, samt varig og dybdegående forandring.

Matrix Reimprinting er baseret på principperne on kvantefysik, som indikerer at vi alle er forbundet i et enkelt større felt, the Matrix. Endvidere har vi hver især et lokalt felt, der omgiver os, skaber vores fysiske form, opførsel og vaner, dette lokale felt er kendt som det morfiske felt. Morfiske felter omgiver og omfatter også familier, fællesskaber, kulturer og nationer, hvor de danner og forstærker særlige traditioner og egenskaber. I udviklingen af Matrix Reimprinting var Karl blandt andre inspireret af pionerer indenfor området så som Bruce Lipton, Gregg Braden, Rupert Sheldrake, Lynne McTaggart og Doc Childre fra the Heartmath Institute.

Når vi oplever et traume vil en del af os ofte blive koblet fra, som en beskyttende mekanisme, hvilket sløver vores følelser og ofte helt blokerer for erindringen af traumet. Denne process med at frakoble dele af os selv betegnes også som disassociation eller ind imellem det Indre Barn. Traumatiske oplevelser bliver ofte genoplevet lige under bevidsthedstærsklen. Karl opdagede at disse frakoblede dele, snarere end at være en integreret del af os, kan findes i vores lokale felt som en slags adskilt energimæssig realitet udenfor vores krop og sind. Karl kaldte disse frakoblede dele af os “Energy Consciousness Holograms” eller meget passende ECHO’s, på dansk EKKO’er, da de rent faktisk fungerer som ekko’er fra fortiden. EKKO’er er som dele af os frosset i tiden med deres helt egne personligheder, afhængigt af personens alder og personlighed på tidspunktet for det traume, der forårsagede dannelsen af EKKO’et.

Når vi bruger Matrix Reimprinting kommunikerer vi direkte med et EKKO, hvor vi ved brugen af EFT kan hjælpe med til at forløse det fastlåste traume, så man kan sige at EKKO’et på indirekte vis bliver den reelle klient. EKKO’ets rolle er at holde fast i traumet for at beskytte individet, hvilket kræver anselig energi, og efterhånden som tiden går bliver det sværere for det enkelte EKKO at opretholde sin beskyttende rolle, hvilket i sidste ende kan resultere i sygdom.

Ifølge den kendte neurolog Dr. Robert Scaer kan traume defineres som noget der truer ens overlevelse eller medfører en følelse af hjælpeløshed og mangel på kontrol over en given situation. Set i dette lys kan et traume være langt mindre åbenlyst end et traume med “stort T” så som alvorlige uheld, angreb eller livstruende sygdom. Traumer med “lille t” vil mere sandsynligt blive opfattet som traumatiske, hvis situationen gentager sig eller opstår totalt uventet, især i løbet af de første 6 år af livet. Et traume med “lille t” kan være alt fra mere generel omsorgssvigt, misbrug, vold i hjemmet til en mere generel følelse af mangel på stabilitet og omsorg. For en baby eller et lille barn kan noget så tilsyneladende uvæsentligt som det at bleve efterladt alene i selv en kortere periode opleves som livstruende, da det lille barn ganske enkelt er totalt afhængig af andre for at kunne overleve. Ydermere er der en tendens til at oplevelsen af tidlige traumer kan lede til en sensitivering overfor traumer senere i livet.

Set i dette perspektiv er det sandsynligt at vi stort set alle har oplevet en eller flere situationer i livet, som vi har opfattet som traumatiske, resulterende i dannelsen af et eller flere EKKO’er.

Hvad kan Matrix Reimprinting hjælpe med?

Udover de allerede nævnte områder har EFT og Matrix Reimprinting vist sig blandt meget andet, at være særlig nyttigt for de følgende tilstande.

 • Afhængighed og Misbrug
 • Langvarig og Kronisk Sygdom
 • Negative Kerne Overbevisninger
 • Posttraumatisk Stressforstyrrelse (Post Traumatic Stress Disorder), PTSD
 • Relations Udfordringer
 • Stress, Angst og Fobier
 • Traume, Inklusive Preverbalt Traume

EFT og Matrix Reimprinting Håndbøger

Nedenfor kan du finde din gratis EFT og/eller Matrix Reimprinting Håndbog, som hver især på let forståelig og velillustreret vis beskriver grundprincipperne for henholdsvis EFT og Matrix Reimprinting (Håndbøgerne er på engelsk) : EFT Quick Start Manual og Matrix Reimprinting Manual

Nedenfor kan du endvidere finde nogle EFT og Matrix Reimprinting relaterede hjemmesider, som du måske vil finde inspirerende og informative (på engelsk)

www.matrixreimprinting.com/
www.efttappingtraining.com/
www.eftuniverse.com/

www.thetappingsolution.com/

Vigtig note:
Selvom EFT og Matrix Reimprinting har vist sig at give positive kliniske resultater, så må de stadig betragtes som værende på det eksperimentelle stadie. Vi må hver især tage fuldt ansvar for brugen af disse teknikker og for vores eget helbred og velvære. Indholdet af disse sider er udelukkende informativt og erstatter på ingen måde lægebehandling.

Pia’s Historie

Rejsen hertil

Jeg er født i Danmark, et livligt, entusiastisk og eventyrlystent barn.  Min fantasi kendte ingen grænser, og det øjeblik jeg lærte at læse åbnede verden sig for mig med uendelige muligheder. Jeg tilbragte min barndom med at drømme mig ind i en helt fantastisk fremtid, til dels som flugt fra urolige hjemlige omgivelser.  Jeg var desuden ofte syg med uforklarlige allergier og infektioner, hvilket gav mig masser af tid til at dagdrømme.

Kort efter at jeg var færdig med skolen kaldte min eventyrlyst mig til at forlade Danmark. Jeg tilbragte først et år i Paris, hvilket lyder mere romantisk og glamorøst end det var, hvorefter jeg boede på en sejlbåd i et par år. Omkring dette tidspunkt vendte min rejse sig mere indad i søgen efter en dybere mening med livet, en opdagelsesrejse der fortsætter indtil idag.

For over 30 år siden tog denne indre rejse endnu en uventet retning, og jeg flyttede til the Findhorn Foundation, en del af et spirituelt, økologisk fællesskab i det nordlige Skotland, hvor jeg boede og arbejdede indtil for nylig. Min dejlige datter er født og opvokset på dette smukke og magiske sted på jorden, tæt på den vilde og storslåede Nordsø. Det at blive mor er den mest berigende oplevelse i mit liv, og det ligger mig meget på hjerte at finde positive og nærende måder at bringe børn op på , noget der har vist sig at være en helt anden slags læringsrig opdagelsesrejse.

Undervejs har jeg lært at have dyb tillid til min helt særlige vej i livet med alle dens mange omveje , og at lytte til min indre guidance, så da livet for et par år siden endnu engang kaldte mig tilbage, ikke blot til mit hjemland, men til min fødeby Århus, lyttede jeg villigt. Her bor jeg idag, stadig ikke så langt fra mit elskede hav!

Resten af min historie kommer snart på dansk

Ikke længe efter min ddatters fødsel udviklede jeg alvorlige allergier, MCS (Multiple Chemical Sensitivities), fordøjelses problemer og uudholdelige smerter. Efter flere år blev jeg endelig diagnostiseret med Fibromyalgi, en kronisk uhelbredelig sygdom. Jeg var dog ikke parat til at aceptere en endegyldig diagnose, så drog ud på en indre og ydre rejse for at finde healing. jeg prøvede mange forskellige former for healing, de fleste gav lidt lindring og og bratge mig et skridt nærmere henimod et godt liv med trivsel. Det at genkende mig selv som værende højsensitiv viste sig at være noget af et vendepunkt, og jeg begyndte at kunne omfavne mig selv med accept og medfølelse, og begyndte hermed at omformulere min opfattelse af denne i sandhed fantastiske gave, som jeg det meste af livet havde opfattet som en forbandelse.

Further along this healing journey I eventually came across EFT and Matrix Reimprinting, I haven’t looked back since. My healing turned out to not be a 1 minute wonder, it took me a couple of years of diligent tapping, uncovering layers upon layers of negative beliefs and trauma in the process. During this time I’ve completely healed severe debilitating Tendinitis (Tennis Elbows), serious allergies, IBS (Irritable Bowel Syndrome) or MCS (Multiple Chemical Sensitivities), although some minor sensitivities remain. I’ve learned to befriend my body, appreciating it’s wisdom and recognising that pain and illness are ways in which my body can communicate to me that something needs to change, that I’m ignoring some important part of me, not caring well enough for myself, one of my challenges in life, or that I’m off course in some other way.

In 2009 I came across the Gene Keys, a wisdom transmission, which provides a powerful tool for a profound inner journey of contemplation based on each persons unique personal Hologenic Profile (a chart based on the birth time).  The focus of this journey of contemplation has been to first of all Allow, then gradually Accept and finally Embrace my particular set of Shadows.  It’s been a fascinatingly accurate exploration of my deepest, hidden layers of resistance and fear, to an equally accurate revelation of the true beauty of who I am, the unique Gifts that I’m here to share – totally unlike those of anybody else.  Contemplating the particular set of Gene Keys in my personal Hologenetic Profile has helped me come to a profound sense of peace and a deeper understanding of my unique fractal piece within the whole of the Cosmos.

Since 2013 I’ve been increasingly involved with the Gene Keys global community, and the transmission has become an integral part of both my personal and my professional life.

Fremfor alt elsker jeg en god latter, et varmt og ømt kram, at dele i dybden, en gåtur på stranden, at se solen stå op eller gå ned, at følge jordens bevægelse gennem årstiderne, at danse og cykle en tur på en smuk sommerdag.

Da jeg af hjertet er en søgende sjæl, har jeg det meste af mit voksne liv været involveret i forskellige former for personlig udvikling og spirituel praksis.  Som følge heraf bringer jeg en dyb kvalitet af medfølelse, kreativ forestillingsevne, helhjertet tilstedeværelse og intuition til mit healings arbejde. Jeg ved af personlig erfaring præcis hvor kompleks rejsen mod et godt helbred, velvære, glæde og trivsel kan være.

Mine kvalifikationer

 • GenNøgle Guide 2021
 • GenNøgle Ambassadør 2018
 • Matrix Reimprinting, AAMET 2010
 • EFT, Avanceret grad 3 terapeut, Accredited AAMET 2007
 • EFT for Alvorlig Sygdom, 2007
 • EFT  Mester Træner, Akkrediteret AAMET 2011
 • Bars Behandler, Access Consciousness 2012
 • Massage Terapeut, Nordlyscentret, 1989
 • Zoneterapeut, Forenede Danske Zoneterapeuter 1986
 • Esoterisk Healing, The International Network of Esoteric Healing, 2006
 • Game of Transformation, Inner Links, 1992

Jeg er registreret og Akkrediteret Avanceret EFT Terapeut gennem EFT International

Du kan finde mere information om EFT International her (på engelsk): www.eftinternational

Her finder du den officielle GenNøgle hjemmeside (på engelsk).

Samt om the Findhorn Foundation her (på engelsk): www.findhorn.org

Det Praktiske

EFT og Matrix Reimprinting samt personlig GenNøgle Guidance

EFT og Matrix Reimprinting og/eller GenNøgle Guidance sessioner fungerer lige godt lokalt, over telefonen eller online. Lokale sessioner finder sted i Århus midtby.

Jeg tilbyder en Gratis 15 min konsultation for at hjælpe dig til at finde ud af, om EFT & Matrix Reimprinting og/eller GenNøglerne er den rette vej for dig, for at svare på evt. spørgsmål, samt for at du kan fornemme om min særlige tilgang, og det jeg har at tilbyde, er det rette for dig.

Jeg kan varmt anbefale at booke en 75 min. session fremfor 60 min, da det giver os mere tid til at gå I dybden.  Indimellem kan det endda være en fordel at booke en længere session, derfor tilbyder jeg også en vis fleksibilitet ift. tidsbestilling og priser.

Hvis du er klar til virkelig at gå i dybden, så anbefaler jeg dig at bestille en pakke bestående af 6 x 75 min. Sessioner, som desuden  er inklusive indspilning af guided visualisering efter hver session, Mandala skabelon til brug for kreativt udtryk og et personligt banke manuskript.

Du kan henvende dig til mig her for at bestille en personlig session eller du kan tilmelde dig en af mine studiegrupper her. Du kan også ringe eller sende sms til 50257717 for mere information. Læg venligst en besked da jeg ikke besvarer opkald fra ukendt nummer.

Priser:

60 min. EFT & Matrix Reimpriting 750 DKK

75 min. EFT & Matrix Reimpriting 900 DKK

75 min. Matrix Reimprinting med fokus på din personlige Hologenistiske Profil 950 kr.

75 min Personlig GenNøgle Guidance 950 kr.

Pakke bestående af 6 x 75 min. sessioner inklusive indspilning af guided visualisering efter hver session, Mandala skabelon til brug for kreativt udtryk og et personligt banke manuskript. Bemærk at pakken skal bruges indenfor 4 måneder.

6 x 75 min. EFTMR 5150 DKK

GenNøgle Studiegrupper

Aktiverings Studiegruppe, online 8 x 2 timer 1600 DKK

Sådan betaler du

Du kan betale for online tider eller studiegrupper ved bank overførsel eller mobile pay. Når din session eller plads er bekræftet får du tilsendt en faktura. For lokale sessioner og studiegrupper kan du endvidere betale kontant.

Jeg har et begrænset antal pladser tilgængelig til reduceret pris, henvend dig venligst for at høre nærmere, da jeg altid er villig til at finde en løsning, der føles godt for både dig og mig.

Vigtig bemærkning:

EFT og Matrix Reimprinting samt GenNøglerne er ikke på nogen måde en erstatning for medicinsk behandling.  Den information du finder på denne hjemmeside er udelukkende informerende, og du bedes tage fuldt ansvar for dit eget helbred og velbefindende.  Al information bliver behandlet strengt fortroligt i henhold til GDPR regulationer.