Forside

Introduktion til GenNøglerne torsdag d. 6. februar kl. 19.30 – 21.00.
Teosofisk Forening, Ålborg
Du kan tilmelde dig her
For mere information se her her.

Næste GenNøgle studiegruppe forventes at starte i foråret 2020
Kontakt venligst Pia for mere information, eller du kan tilmelde dig her.

Velkommen til Pia’s univers

Føler du dig stresset af dagliglivets udfordringer, har du svært ved at finde din plads og dit formål i livet, og har du prøvet et væld af konventionelle og/eller alternative veje uden at opnå varige resultater?

Hvis du også er klar til at forandre dig, at gå dybere, til ….

 • At leve autentisk og frigøre dit indre kreative geni
 • Heale følelsesmæssig eller fysisk smerte
 • Give slip på stress og angst
 • Føle dig tryg og finde indre ro

Så er hvad jeg har at tilbyde måske netop det, du leder efter.

Mit navn er Pia Mark, jeg hjælper og støtter dem der sidder fast i smerten over at føle sig afskåret og overvældet, som ønsker at finde hjem til en dyb indre følelse af indre ro og at høre til.

Mit primære fokus er EFT, Emotional Freedom Techniques, og MR, Matrix Reimprinting. Dog har jeg de sidste 10 år i vid udstrækning tillige integreret min viden om GenNøglerne i mit klientarbejde med helt utroligt positive resultater. Min erfaring med at bruge EFT og MR er at disse metoder giver enkel og bemærkelsesværdigt effektiv lindring. Når du har lært det grundlæggende, har du et selvhjælps værktøj for livet, altid tilgængeligt og effektivt til at løse alt fra akutte symptomer til stress og traumer af mere langvarig art.

Jeg har en livslang forkærlighed for sundhed og healing, dette indebærer en holistisk tilgang, der udspringer af over 40 års udforskning og studier af forskellige tilgange til helhed og indre balance, denne langvarige erfaring fordyber i høj grad min tilgang til mit klientarbejde.  Siden 2009 har jeg tillige integreret GenNøglerne i min egen personlige udvikling.  GenNøglerne er en spirituel transmission, der kan hjælpe os til at åbne op for vores sande formål i livet.

‘GenNøglerne er baseret på I Ching og en ny forståelse af astrologi og genetik, de tilbyder dig en Personlig Profil der beskriver dit liv som et fuldt oplyst væsen.’
Richard Rudd

Da jeg af hjertet er en søgende sjæl, har jeg det meste af mit voksne liv været involveret i forskellige former for personlig udvikling og spirituel praksis.  Som følge heraf bringer jeg en dyb kvalitet af medfølelse, kreativ forestillingsevne, helhjertet tilstedeværelse og intuition til mit healings arbejde. Jeg ved af personlig erfaring præcis hvor kompleks rejsen mod et godt helbred, velvære, glæde og trivsel kan være.

Hvis dette vækker genklang glæder jeg mig til at høre fra dig, så vi kan finde en tid til din gratis 15 minutter konsultation, du kan skrive til mig her.

Vores dybeste frygt er som en drage, der vogter over vores dybeste skat
– Rainer Maria Rilke

 

GenNøgler

GenNøgle transmissionen er et af de mest kraftfulde redskaber for indre kontemplation og transformation menneskeheden har til rådighed i disse forandringens tider.

“Baseret på I Ching og en ny forståelse af astrologi og genetik, giver GenNøglerne dig en Personlig Profil, der beskriver dit liv som et fuldt oplyst væsen.”
Richard Rudd

Hvis du har brug for lidt hjælp til at komme i gang med din Personlige Hologenetiske Profil, som består af de 3 sekvenser i Den Gyldne Vej, kan du skrive til mig her for at arrangere din GRATIS 15 minutters konsultation.  Jeg hjælper dig hellere end gerne, og tilbyder også om ønsket mere dybdegående støtte i form af en mere dybdegående guidet introduktion til din profil.

Desuden holder jeg introduktioner om GenNøglerne, samt guider lokale og online grupper gennem den personlige profil, den næste åbne gruppe starter i Ålborg i foråret 2020.  Tjek venligst tilbage for mere information, eller kontakt mig her hvis du allerede har en interesseret gruppe.

Du kan hente din profil gratis her på dansk. Hvis du allerede har din profil, er det måske alligevel en ide at hente den igen, da du nu også får en gratis lydfil om dit Livsværk. Den er på engelsk, men transmissionen kommer rent og klart igennem Richard Rudd’s stemme uanset om du forstår det hele eller ej, og du får en lidt anden vinkel på den relevante GenNøgle end i bogen. Du finder lydfilen øverst til højre for din profil. For at få hele din profil skal du desuden tilvælge Linjer, Stier m.m. ved at trykke på de respektive blå knapper, som du finder under lydfilen.

Her kan du læse en artikel skrevet for Nyt Aspekt der beskriver lidt mere om min personlige rejse med GenNøglerne.

For de astrologi interessede er her en visuel oversigt over GenNøglerne indlagt i Zodiaken: Astro GenNøgle Hjul.

GenNøgle hjemmeside (på engelsk)

Introduktion til den Gyldne Vej med Richard Rudd (på engelsk)

Enhver Skygge indeholder en Gave  – Richard Rudd

GenNøglerne – en Visdomstransmission for vores tid

GenNøglerne er en skjult visdomstransmission, en terma, plantet dybt i fortiden, som har ventet på et bestemt tidspunkt at blive opdaget på. De indeholder en levende strøm af tidsløs visdom, der forener mange forskellige traditioner og dimensioner, herunder I Ching og astrologi.

GenNøglerne – frigør det højere formål skjult i dit DNA

Bogen om GenNøglerne kan beskrives som en levende transmission, hvorved menes at blot det at læse den kan have en varig indvirkning på dig. I lighed med traditionen fra mange Mystiske tekster har den en påfaldende evne til at komme til live efterhånden som du overvejer og udforsker dens sammenvævede indsigter.
GenNøglerne er en slags moderne I Ching, der bygger bro mellem Øst og Vest – mellem Mysticisme og Videnskab – de bringer os en ny forståelse af selve bevidsthedens programmeringssprog.
Samtidig med at bogen om GenNøglerne blev skrevet, fandt en helt ny strøm af gennembrud sted indenfor videnskaben. Den “nye biologi” blev født af molekulær biologer som Bruce Lipton, der viste at vores DNA ikke er forprogrammeret sådan som vi plejede at tro, men tværtimod er et uhyre følsomt åbent system, der reagerer på både følelser og tanker.

Du kan købe den danske udgave a GenNøglerne her.

Kunsten at Kontemplere

GenNøglernes centrale teknik er kunsten at kontemplere. I modsætning til meditation, er kontemplation ikke helt udenfor sindet, tværtimod bruges sindet på en legende måde til at åbne nye forbindelser indeni din hjerne og din krop. Det er gennem vedvarende kontemplation på GenNøglerne at vi kan påvirke subtile ændringer i vores biokemi, og derved åbne op til de højere frekvenser latente i vores DNA.

GenNøglerne i praksis – Kortet, Kompasset og Rejsen

Dit Kort – Bogen

I hjertet af GenNøglerne er selve bogen – det er dit kort, som du bruger til at udforske denne visdom. Ligesom en kæmpestor kodebog om alle menneskelige bevidsthedstilstande, er bogen inddelt i 64 psykologiske arketyper, de såkaldte GenNøgler.
Hver GenNøgle kan opleves og udtrykkes på 3 forskellige frekvens niveauer kaldet Skyggen, Gaven og Siddhi’en (Guddommelig Essens på Sanskrit).

Dit Kompas – Din Hologenetiske Profil

Måske er den mest spændende del af GenNøgle transmissionen den personlige Hologenetiske Profil – enestående, fordi den viser dig hvordan din helt særlige version af oplysning ser ud.

Baseret på astrologiske beregninger kortlagt ind på I Ching hjulet – oversætter din Hologenetiske Profil GenNøglerne til en dybt personlig rejse.

Din profil beskriver et mønster af GenNøgler helt unikke for dig, de oplåses i en bestemt sekvens, som du kan kontemplere og anvende praktisk i dit liv.

Din personlige rejse – Den Gyldne Vej – Formål / Partnerskab / Velstand og trivsel

Det sidste og mest kraftfulde aspekt af GenNøgle visdommmen kommer i form af et program kaldet Den Gyldne Vej, hvilket kan kontempleres gennem selvstudie eller i en studiegruppe, for mere information om disse se her.

Den Gyldne Vej tilbyder en praktisk trin-for-trin rejse gennem din profil. Den viser dig, hvordan du kan føje alle redskaberne sammen og anvende de resulterende indsigter praktisk i din hverdag.

Introduktion til GenNøglerne, samtale med Steen Landsy fra Nyt Aspekt

EFT Matrix Reimprinting

Om EFT og Matrix Reimprinting

EFT kan betragtes som akupunktur for vores følelser, ved at banke ganske blidt på særlige punkter på kroppen, kan EFT hjælpe med at balancere forstyrrelser i vores energi system, og derved skabe mere indre ro. Du kan læse mere om Matrix Reimprinting nedenfor.

Hvadenten du føler dig udfordret af dagligdagens stress og bekymringer, økonomiske begrænsninger, fysisk sygdom eller dybere traumer, så kan EFT og Matrix Reimprinting hjælpe dig til at finde ind til de dybereliggende årsager, berolige din stress respons, samt åbne op for mere plads til at blive i stand til at finde kreative og klare løsninger.

Når vi føler os trygge, næret af omsorg og elskede åbner vores celler sig for vækst og regeneration.  Når vi på den anden side føler os angste og utrygge lukker vores celler som beskyttelse ned for vækst.  Hvis vi befinder os i en tilstand af stress og beskyttelse i længere perioder bliver vores fysiske krop efterhånden ude af stand til at fungere optimalt.

Ifølge den cellulære biolog Dr. Bruce Lipton er 95% af al sygdom forårsaget af stress. Set i det lys giver det mening, hvor vigtigt det er at finde effektive og varige løsninger til at lette dagligt stress, som en form for langsigtet helbredsforsikring.

Matrix Reimprinting, den lidt længere fortælling

Det næste afsnit beskriver Matrix Reimprinting lidt mere detaljeret og kan sagtens springes over.

Matrix Reimprinting using EFT is an exciting and innovative stand alone therapy or additional tool to working alongside traditional EFT, developed by EFT Master Karl Dawson.  Matrix Reimprinting is a very gentle, yet profoundly effective technique.   Working with our subconscious beliefs and patterns, which make us act and behave in certain ways, Matrix Reimprinting can help us to change these patterns in profoundly self empowering and creative ways, often bringing to the situation a deep sense of healing, compassion and forgiveness as well as longlasting change.

Matrix Reimprinting is based on the principles of quantum physics, suggesting that we’re all connected to a unified field, the Matrix. In addition each of us have local fields surrounding us, shaping our physical form, behaviours and habits, these local fields are known as morphic fields. Morphic fields also extend into and surround families, communities, cultures and nations, shaping and reinforcing particular traditions and characteristics. In further developing Matrix Reimprinting Karl was inspired amongst others by the work of such people as Bruce Lipton, Gregg Braden, Rupert Sheldrake, Lynne McTaggart and Doc Childre of the Heartmath Institute.

When experiencing any kind of trauma, as a protective mechanism, a part of us splits off, dulling and often blocking out completely the memory of the trauma. These split off parts are known as dissociated parts or sometimes Inner Children. Traumatic experiences are often relived just below the conscious threshold. Karl discovered that rather than being an integral part of us, these dissociated parts are held in our local field as a separate energetic reality outside of our bodymind. Karl named these dissociated energetic parts Energy Consciousness Holograms or very aptly ECHO’s, as they quite literally act as ECHO’s from the past. ECHO’s are like parts frozen in time having their own personalities according to the age and personality of the person at the time of the traumatic experience, which caused the ECHO to come into existence.

Matrix Reimprinting works directly with the ECHO using traditional EFT, but with the ECHO as the client. The role of the ECHO is to hold on to the trauma in order to protect the individual, this takes a substantial amount of energy and as time goes on, it becomes increasingly difficult for the ECHO to maintain it’s protective role, and if left unresolved, often resulting in physical or emotional illness.

According to well known neurologist Dr. Robert Scaer a trauma can be defined as anything that threatens survival or leaves a person feeling helpless and with no control over the situation. Viewed in this way a trauma can be something much less obvious than “big T” traumas like serious accidents, assaults or life threatening illness. “Small t” traumas are more likely to be perceived as traumatic if happening repeatedly or unexpectedly, particularly during the first 6 years of life.  A “small t” trauma can be anything from ongoing neglect, any kind of abuse, domestic violence to a more general sense of instability and lack of care in the home environment. To a baby or young child even something as seemingly minor as being left alone for any period of time can be perceived as life threatening. In addition the experience of early trauma tends to sensitise a person to later trauma.

Seen in this light it makes sense to believe that pretty much everybody has experienced one or more events in their life that they’d have perceived as traumatic, ultimately resulting in the creation of ECHO’s.

Hvad kan Matrix Reimprinting hjælpe med?

In addition to the areas mentioned earlier under EFT, Matrix Reimprinting has proved, amongst many others, to be particularly helpful for the following conditions.

 • Addictions
 • Disassociation Disorders
 • Longterm and Chronic Illness
 • Negative Core Beliefs
 • Post Traumatic Stress Disorder, PTSD
 • Relationship Issues
 • Stress and anxiety
 • Trauma, including Preconscious Trauma

EFT og Matrix Reimprinting Håndbøger

Nedenfor kan du finde din gratis EFT og/eller Matrix Reimprinting Håndbog, som hver især på let forståelig og velillustreret vis beskriver grundprincipperne for henholdsvis EFT og Matrix Reimprinting (Håndbøgerne er på engelsk) : EFT Quick Start Manual og Matrix Reimprinting Manual

Below I’ve listed some Matrix Reimprinting related sites which you might find inspiring and informative

www.matrixreimprinting.com
www.eftcoursesuk.com
www.matrixreimprintingtelecourses.com
www.matrixreimprintingworldwide.co.uk
www.magicalnewbeginnings.com

Important note:
While EFT and Matrix Reimprinting have produced remarkable clinical results, they must still be considered to be in the experimental stage and in using these techniques each of us must take responsibility for our own health and well being. EFT and Matrix Reimprinting are in no way a substitute or a replacement for traditional medical treatment.

Pia’s Historie

Rejsen hertil

Jeg er født i Danmark, et livligt, entusiastisk og eventyrlystent barn.  Min fantasi kendte ingen grænser, og det øjeblik jeg lærte at læse åbnede verden sig for mig med uendelige muligheder. Jeg tilbragte min barndom med at drømme mig ind i en helt fantastisk fremtid, til dels som flugt fra urolige hjemlige omgivelser.  Jeg var desuden ofte syg med uforklarlige allergier og infektioner, hvilket gav mig masser af tid til at dagdrømme.

Kort efter at jeg var færdig med skolen kaldte min eventyrlyst mig til at forlade Danmark. Jeg tilbragte først et år i Paris, hvilket lyder mere romantisk og glamorøst end det var, hvorefter jeg boede på en sejlbåd i et par år. Omkring dette tidspunkt vendte min rejse sig mere indad i søgen efter en dybere mening med livet, en opdagelsesrejse der fortsætter indtil idag.

For over 30 år siden tog denne indre rejse endnu en uventet retning, og jeg flyttede til the Findhorn Foundation, en del af et spirituelt, økologisk fællesskab i det nordlige Skotland, hvor jeg boede og arbejdede indtil for nylig. Min dejlige datter er født og opvokset på dette smukke og magiske sted på jorden, tæt på den vilde og storslåede Nordsø. Det at blive mor er den mest berigende oplevelse i mit liv, og det ligger mig meget på hjerte at finde positive og nærende måder at bringe børn op på , noget der har vist sig at være en helt anden slags læringsrig opdagelsesrejse.

Undervejs har jeg lært at have dyb tillid til min helt særlige vej i livet med alle dens mange omveje , og at lytte til min indre guidance, så da livet for et par år siden endnu engang kaldte mig tilbage, ikke blot til mit hjemland, men til min fødeby Århus, lyttede jeg villigt. Her bor jeg idag, stadig ikke så langt fra mit elskede hav!

Resten af min historie kommer snart på dansk

Not long after the birth of my daughter I developed severe allergies, MCS (Multiple Chemical Sensitivities), digestive problems and almost unbearable pain. I was eventually diagnosed with Fibromyalgia, a chronic, “incurable” disorder. Not being prepared to accept the finality of the diagnosis I embarked on a quest to find healing for myself. I explored many alternative healing modalities, most of which brought some relief and took me a little step closer towards a healthy and thriving life. Recognising myself as having a highly sensitive temperament was one of the more profound turning points, beginning to embrace myself for who I am with acceptance and compassion, reframing into a truly beautiful gift what had to me for the majority of my life felt like a curse.

Further along this healing journey I eventually came across EFT and Matrix Reimprinting, I haven’t looked back since. My healing turned out to not be a 1 minute wonder, it took me a couple of years of diligent tapping, uncovering layers upon layers of negative beliefs and trauma in the process. During this time I’ve completely healed severe debilitating Tendinitis (Tennis Elbows), serious allergies, IBS (Irritable Bowel Syndrome) or MCS (Multiple Chemical Sensitivities), although some minor sensitivities remain. I’ve learned to befriend my body, appreciating it’s wisdom and recognising that pain and illness are ways in which my body can communicate to me that something needs to change, that I’m ignoring some important part of me, not caring well enough for myself, one of my challenges in life, or that I’m off course in some other way.

In 2009 I came across the Gene Keys, a wisdom transmission, which provides a powerful tool for a profound inner journey of contemplation based on each persons unique personal Hologenic Profile (a chart based on the birth time).  The focus of this journey of contemplation has been to first of all Allow, then gradually Accept and finally Embrace my particular set of Shadows.  It’s been a fascinatingly accurate exploration of my deepest, hidden layers of resistance and fear, to an equally accurate revelation of the true beauty of who I am, the unique Gifts that I’m here to share – totally unlike those of anybody else.  Contemplating the particular set of Gene Keys in my personal Hologenetic Profile has helped me come to a profound sense of peace and a deeper understanding of my unique fractal piece within the whole of the Cosmos.

Since 2013 I’ve been increasingly involved with the Gene Keys global community, and the transmission has become an integral part of both my personal and my professional life.

Fremfor alt elsker jeg en god latter, et varmt og ømt kram, at dele i dybden, en gåtur på stranden, at se solen stå op eller gå ned, at følge jordens bevægelse gennem årstiderne, at danse og cykle en tur på en smuk sommerdag.

Da jeg af hjertet er en søgende sjæl, har jeg det meste af mit voksne liv været involveret i forskellige former for personlig udvikling og spirituel praksis.  Som følge heraf bringer jeg en dyb kvalitet af medfølelse, kreativ forestillingsevne, helhjertet tilstedeværelse og intuition til mit healings arbejde. Jeg ved af personlig erfaring præcis hvor kompleks rejsen mod et godt helbred, velvære, glæde og trivsel kan være.

Mine kvalifikationer

 • GenNøgle Ambassadør 2018
 • Matrix Reimprinting, AAMET 2010
 • EFT, Avanceret grad 3 terapeut, Accredited AAMET 2007
 • EFT for Alvorlig Sygdom, 2007
 • EFT  Mester Træner, Akkrediteret AAMET 2011
 • Bars Behandler, Access Consciousness 2012
 • Massage Terapeut, Nordlyscentret, 1989
 • Zoneterapeut, Forenede Danske Zoneterapeuter 1986
 • Esoterisk Healing, The International Network of Esoteric Healing, 2006
 • Game of Transformation, Inner Links, 1992

Jeg er registreret og Akkrediteret Avanceret EFT Terapeut gennem EFT International

Du kan finde mere information om EFT International her (på engelsk): www.eftinternational

Her finder du den officielle GenNøgle hjemmeside (på engelsk).

Samt om the Findhorn Foundation her (på engelsk): www.findhorn.org

Det Praktiske

EFT og Matrix Reimprinting samt personlig GenNøgle Guidance

EFT og Matrix Reimprinting eller GenNøgle Guidance sessioner fungerer lige godt lokalt med en personlig session, over telefonen eller online. Lokale sessioner finder sted i Århus midtby.

Jeg tilbyder en Gratis 15 min konsultation for at hjælpe dig til at finde ud af, om EFT & Matrix Reimprinting og/eller GenNøglerne er den rette vej for dig, for at svare på evt. spørgsmål, samt for at du kan fornemme om min særlige tilgang, og det jeg har at tilbyde, er det rette for dig.

Jeg kan varmt anbefale at booke en 75 min. session fremfor 60 min, da det giver os mere tid til at gå I dybden.  Indimellem kan det endda være en fordel at booke en længere session, derfor tilbyder jeg også en vis fleksibilitet ift. tidsbestilling og priser.

Hvis du er klar til virkelig at gå i dybden, så anbefaler jeg dig at bestille en pakke bestående af 6 x 75 min. Sessioner, som desuden  er inklusive indspilning af guided visualisering efter hver session, Mandala skabelon til brug for kreativt udtryk og et personligt banke manuskript.

Du kan henvende dig til mig her for at bestille en personlig session eller du kan tilmelde dig en af mine studiegrupper her. Du kan også ringe eller sende sms til 50257717 for mere information. Læg venligst en besked da jeg ikke besvarer opkald fra ukendt nummer.

Priser:

60 min. EFTMR 750 DKK

75 min. EFTMR 900 DKK

75 min Personlig GenNøgle Guidance 950 kr.

Pakke bestående af 6 x 75 min. sessioner inklusive indspilning af guided visualisering efter hver session, Mandala skabelon til brug for kreativt udtryk og et personligt banke manuskript. Bemærk at pakken skal bruges indenfor 4 måneder.

6 x 75 min. EFTMR 5275 DKK

GenNøgle Studiegrupper

Aktiverings Studiegruppe, online 8 x 2 timer 1600 DKK

Sådan betaler du

Du kan betale for online tider eller studiegrupper ved bank overførsel eller mobile pay. Når din session eller plads er bekræftet får du tilsendt en faktura. For lokale sessioner og studiegrupper kan du endvidere betale kontant.

Jeg har et begrænset antal pladser tilgængelig til reduceret pris, henvend dig venligst for at høre nærmere, da jeg altid er villig til at finde en løsning, der føles godt for både dig og mig.

Vigtig bemærkning:

EFT og Matrix Reimprinting samt GenNøglerne er ikke på nogen måde en erstatning for medicinsk behandling.  Den information du finder på denne hjemmeside er udelukkende informerende, og du bedes tage fuldt ansvar for dit eget helbred og velbefindende.  Al information bliver behandlet strengt fortroligt i henhold til GDPR regulationer.